باکس زعفران چوبی آذین متوسط

ابعاد46 × 46 × 115 میلی متر